Kristoffer Kristiansen født på Langfjordnes, vokste opp i Lille Skogfjorden. Overtok Thingstadnesset etter Thingstad. Kom tilbake etter krigen og bygde opp alt (kai, fiskemottak, butikk, post, bank, bårstuer, egnebuer og beboelseshus) på nytt. Hva hadde små samfunn vært uten slike som tenkte fremover Viktige arbeidsplasser, mottak av fisk ++. Livsnerven!

Velkommen til Langfjordnes 2. web side. Den første er helt full av bilder www.langfjordnes.com så vi har begynt på ei ny. Den gamle vil bestå

Vi oppfordrer alle til å sende inn bilder som er Langfjordnes relatert. Bilder av gammel årgang er spesielt morsomme. Send til

bente@sgnord.no

 

 

Sist lagt ut bilder: 14.11. 2021

Sort/hvit historie

Historie