Torsdag, 15.desember 2016 kom Kraftlaget med scooter for å skifte lys i mange stolper. Her Eirik og Stian Olsen