Guttene fra Kraftlaget sier seg ferdig. De trenger nok litt mat...