Se der ja... ei stolt "dame" ved en rakrygget snemann