Ca 1940-42 ble det tatt passfoto av alle på Langfjordnes, på Langfjordnes Skole. Ragnar M har lånt oss disse. Her Synnøve Bavda