Ole Johnsen Bavda, f. 02.08.1879 - 13.07.1960, mannen til Elen Bertha og far til Berta og Olav bl.a. Foto: Sverre Hansen