Skjånes Skolekapell. Foto: Kåre Ellevseth, høsten 1956. 6. og 7. klasse elever. 1.rekke: Reidun Bavda, Solveig (Gulle) Fredriksen (datter av Julie og Edgar), Synnøve Eriksen (datter av Nanna og Halfdan), Rosel Fredriksen.
2. rekke: Ottar Mikalsen, Torunn Andersen.., bak Torunn: Hermod Jørgensen, bakerst i mørk genser er Birger Fredriksen, Svein Eriksen, Torbjørn Sund, Tvillingene Gunleif og Kai Olsen (en av dem ved ovnen), Martin Mikalsen helt til høyre. Info: Ragnar Morten