Selveste Fritz Sivertsen fra Tyfjord. Drev stedet i mange år som fiskekjøper, ekspedisjon av lokalbåt osv osv. Tyfjord ble fraflyttet i 1979