Lovise Mikalsen (mor til bl.a Arne Hansen, Anton, Knut i Hopseidet). 1950 tallet. Foto: Dagfrid Mikalsen