Huset til Anton og Arne Hansen i Ivarsfjord. Victor Olsen besøkte dem ofte