"Når Bavda-jentene kommer hjem...ja da kommer guttene" = gammelt jungelord. 1. mai feiring ble det også