Adrian plasserer ut turbøkene. Her i Loisu-hulen, 21.05.2018