Publikum
På bakerste benk: Irma Iversen, Inge Kristiansen, Gunn-Mari og Stein-Inge Kristiansen. Foran: Odin, Inge og Wenche Eriksen..+