Har man fått Finnlendere på besøk- ja, da fiskes det... aug 2019