..så kjører vi hjem til Langfjordnes, Vivian og Roar Thorsteinsen