Lille tøffe Saga (barnebarnet til Odin Bavda) 5 år har gått helt ned til Loisuhulen, juli 2019