Ekspeditørene på LangfjordExpressen gjør et lite opprop mot nedlegging av Smalfjord-ruten 2021. Her ved Eivind Pettersen, Nervei og Sverre Pedersen, Smalfjord